Báo cáo số 249/BC-STP ngày 27/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017 - 09:44
kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


259 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: