Báo cáo số 248/BC-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 - 09:37
Kết quả thẩm định lần 02 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


296 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: