Báo cáo số 228/BC-STP ngày 10/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017 - 09:58
Kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp năm 2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


646 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: