Công văn số 595/STP-HCTP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017 - 11:30
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch


File đính kèm: Kích chuột để tài về


535 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: