Công văn số 927/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/10/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017 - 11:01
V/v tổ chức lớp tập huận kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính


File đính kèm: Kích chuột để tài về


589 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: