Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017 - 14:48
Trong các ngày từ 06-09/9/2017, các Chi bộ: Văn phòng Sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phòng Công chứng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo các Đại hội.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017- 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017; bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới; yêu cầu các chi bộ khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó đề ra được các giải pháp để thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội các chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2020./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

 
1.111 views

Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: