Thông báo bán đấu giá số số 176/TTDVBĐGTS-TB
Thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2017 - 07:44
Tài sản bán đấu giá: 02 xe ô tô (Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


666 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: