Thông báo bán đấu giá số số 174/TTDVBĐGTS-TB
Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017 - 09:08
Tài sản bán đấu giá: 01 lô tài sản gồm: 05 xe ôtô đã qua sử dụng (tài sản của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


439 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: