Kế hoạch số 2751/KH-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017 - 07:55
Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" năm 2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


452 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: