Công văn số 1964/UBND-TH ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 - 17:00
V/v thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm: Kích chuột để tài về


280 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: