Công văn số 1253/BCĐ-VPĐP ngày 26/6/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 - 16:54
V/v duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015


File đính kèm: Kích chuột để tài về


405 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: