Tuyên Quang sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
Thứ Tư, ngày 2 tháng 8 năm 2017 - 16:19
Sáng ngày 11/7/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. Hội nghị do Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược chủ trì.

 Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng, chuyên viên các Phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; đổi mới công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tích cực tham mưu với HĐND, UBND tỉnh trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp; chuẩn bị tốt việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; một số lĩnh vực công tác tăng cả về số lượng, chất lượng so với cùng kỳ như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp phiếu lý lịch tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác tư pháp và 38 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp về công tác tư pháp (tăng 17 văn bản so với cùng kỳ 2016). Sở Tư pháp đã ban hành 453 văn bản (tăng 142 văn bản so với cùng kỳ 2016) chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện về công tác tư pháp; tổ chức thẩm định kịp thời, có chất lượng 34 dự thảo VBQPPL và đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; rà soát 226 văn bản, đề nghị xử lý 61 văn bản; công chứng 3.424 việc; Đấu giá tài sản 249 cuộc; trợ giúp pháp lý 144 vụ việc/144 người; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 702 trường hợp.v.v.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch đầu năm; chú trọng công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật mới ban hành như Luật Đấu giá tài sản, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016./.

Tin: Giang Lý
Ảnh: Trang Tuyên
1.126 views

Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: