Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017 - 15:22
Ngày 13/6/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu là Đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Lãnh đạo và công chức các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành phố; Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo và công chức Sở Tư pháp đã tập huấn 05 chuyên đề, gồm: (1) Một số vấn đề chung về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; (2) Quy trình, hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; (4) Kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; (5) Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh Tuyên Quang.

Thông qua nội dung tập huấn, giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu và thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế ở địa phương./.


Tin: Ngọc Loan
Ảnh: Thủy Châu

 
1.295 views

Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: