Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/12/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 - 14:35
Kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


411 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: