Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017 - 11:01
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp


File đính kèm: Kích chuột để tài về


889 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: