Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương
Thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016 - 15:42
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.805 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: