Công văn số 21/STP-XDKTVB ngày 10/01/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017 - 13:43
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.937 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: