Hội Khuyến học Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016 - 14:23
Ngày 26/12/2016, Hội Khuyến học Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Đại hội có 44 đại biểu là hội viên Hội Khuyến học Sở Tư pháp.


Ảnh: Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở- Chủ tịch Hội Khuyến học Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Khuyến học khóa II, nhiệm kỳ 2011- 2016. Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội đã kịp thời ban hành Quy chế hoạt động làm cơ sở để tổ chức thực hiện công tác khuyến học của Sở Tư pháp; hằng năm, tổ chức triển khai chương trình“Tháng 9 khuyến học” thông qua hoạt động tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng và trao quà khuyến học cho 197 lượt cháu là con của hội viên đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 30.440.000đ; hằng năm phối hợp với Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức vui tết trung thu cho các cháu, qua đó đã kịp thời động viên tinh thần các cháu, là động lực giúp các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Hội thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: hoạt động của Hội còn đơn điệu, hình thức chưa phong phú. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội hoạt động kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Hội; nguồn kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu từ đóng góp của hội viên, quỹ hội ít nên phần nào ảnh hưởng hình thức và chất lượng hoạt động của Hội.

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016- 2021, như: Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, Hội Khuyến học thành phố, sự ủng hộ của Lãnh đạo Sở, sự phối hợp của Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức tốt các hoạt động khuyến học; Đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành Hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đổi mới các hình thức sinh hoạt cũng như khen thưởng để khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của các cháu là con của Hội viên; 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội khuyến học; Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên về công tác Hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi Hội viên; Thu, quản lý và sử dụng Quỹ khuyến học đúng quy định, đúng mục đích, hiệu quả.

Đại hội nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học Sở Tư pháp khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 đồng chí, đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội; bầu Ban Kiểm tra Hội khuyến học gồm 03 đồng chí.

Ảnh: Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Khuyến học Sở Tư pháp khóa III ra mắt Đại hội.

Tin: Bích Vân
Ảnh: Trung Kiên

 
581 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: