Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Nghiên cứu giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016 - 14:17
Ngày 22/12/2016, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học “Nghiên cứu giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” do thạc sỹ Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp làm chủ nhiệm. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi nghiệm thu.

 Tham dự buổi nghiệm thu có 7/7 thành viên Hội đồng, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Nhóm nghiên cứu Đề tài và một số chuyên gia trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật.


Ảnh: Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài. Nhận xét của ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng, đề tài đảm bảo về số lượng, khối lượng các sản phẩm chính theo Hợp đồng số 11/2014/HĐ-KHCN-ĐT ngày 26/11/2014 với Sở Khoa học công nghệ tỉnh; cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu đảm bảo tính khoa học, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; các số liệu đủ độ tin cậy để đưa ra các nhận xét, đánh giá; đề tài đã làm sáng tỏ các quan điểm, lý luận của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nói riêng.

Kết quả, 7/7 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa một số mội dung cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh./.


Tin: Minh Hiền
Ảnh: Nguyễn Hòa
230 views

Tổng số: 68 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: