Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2016 - 10:58
Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh Uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

 Tham dự Hội nghịcó các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2016, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2016.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, công tác thẩm định văn bản tiếp tục được nâng cao chất lượng; việc tự kiểm tra, rà soát VBQPPL do chính quyền địa phương ban hành được thực hiện thường xuyên, đã trình UBND tỉnh công bố 100 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 15 văn bản hết hiệu lực một phần; công tác PBGDPL được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; công tác lý lịch tư pháp, triển khai thi hành Luật Hộ tịch bước đầu có hiệu quả, 90,7 % UBND cấp xã, 6/7 đơn vị cấp huyện và Sở Tư pháp đã thực hiện cài đặt phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số việc còn chậm; tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của một số công chức, viên chức chưa cao, có trường hợp chưa chủ động, chưa đầu tư nhiều thời gian, trí tuệ cho công việc, chưa bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, của các ngành, hoặc thực hiện không đúng quy định.Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp trao Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 cho các tập thể

 

Trong 6 tháng cuốinăm 2016, cùng với việc khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, toàn ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; tổ chức Hội nghị huấn chuyên sâu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; kiểm tra công tác tư pháp; áp dụng thử nghiệm các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tại cơ sở; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu; thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích trong Phong trào thi đua ”Cơ quan Tư pháp địa phương thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”; Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước năm 2015./.

 

Tin: Lê Thanh

Ảnh: Đức Thành
1.758 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: