Báo cáo số 237/BC-STP ngày 29/10/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021 - 16:39
Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia


File đính kèm: Kích chuột để tài về


39 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: