Báo cáo số 295/BC-STP ngày 24/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021 - 16:29
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


96 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: