Báo cáo số 246/BC-STP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 - 15:16
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


62 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: