Báo cáo số 247/BC-STP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 - 14:50
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trênđịa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


56 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: