Báo cáo số 267/BC-STP ngày 12/11/2021n của Sở Tư pháp
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2021 - 14:51
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2021-2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


85 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: