Báo cáo số 263/BC-STP ngày 10/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021 - 08:13
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


101 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: