Quyết định số 235-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021 - 16:00
về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


55 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: