Báo cáo số 199/BC-STP ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021 - 09:35
Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


122 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: