Báo cáo số 202/BC-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 - 08:03
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


213 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: