Thông báo bán đấu giá số 151/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021 - 16:56
Tài sản đấu giá: Quyề sử dụng đất tại mộ số khu vực trên địa bàn huyện Hàm Yên, đợt 2, năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


125 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: