Thông báo bán đấu giá số 148/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021 - 15:12
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 2.245,3m2 đất và tài sản gắn liên trên đất tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


293 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: