Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Uỷa ban nhân dân huyện Chiêm Hóa
Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - 14:03
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dung đất đợt 2 năm 2021 tại các điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa


File đính kèm: Kích chuột để tài về


121 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: