Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 10/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021 - 14:05
Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


162 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: