Đề án số 02/ĐA-STP ngày 09/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021 - 08:51
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


78 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: