Báo cáo số 154/BC-STP ngày 27/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021 - 16:17
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ


File đính kèm: Kích chuột để tài về


90 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: