Báo cáo số 153/BC-STP ngày 25/7/2021 của Sở Tư pháp
Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021 - 16:24
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


94 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: