Báo cáo số 151/BC-STP ngày 22/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 - 16:21
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


103 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: