Công văn số 761/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 13/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021 - 14:30
V/v đôn đốc gửi báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm: Kích chuột để tài về


53 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: