Thông báo số 2243/TB-BTP ngày 09/7/2021 của Bộ Tư pháp
Thứ Hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021 - 16:45
Về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản


File đính kèm: Kích chuột để tài về


364 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: