Công văn số 631/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 22/6/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021 - 17:18
V/v gửi hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình


File đính kèm: Kích chuột để tài về


404 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: