Thông báo bán đấu giá số 109/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021 - 07:45
Tài sản đấu giá: quyền sử dụn đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


369 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: