Thông báo bán đấu giá số 108/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021 - 07:42
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 221,4m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


211 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: