Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 25/3/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021 - 16:58
Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


16 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: