Công văn số 227/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/3/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021 - 17:04
V/v tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


143 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: