Báo cáo số 11/BC-STP ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 9 tháng 2 năm 2021 - 14:06
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


32 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: