Kế hoạch số 06 /KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 - 17:02
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


51 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: