Công văn số 74 /UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 - 09:00
V/v triển khai thi hành Bộ luật Lao động


File đính kèm: Kích chuột để tài về


12 views

Tổng số: 398 | Trang: 1 trên tổng số 40 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: