Tài liệu tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp: Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh
Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 - 14:26
Hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh là nội dung quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế thị trường. Hiện nay, pháp luật về hợp đồng của Việt Nam được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Kinh doanh bảo hiểm...., tuy nhiên Bộ luật Dân sự được coi là luật gốc quy định các vấn đề chung về hợp đồng, là nền tảng cho pháp luật về hợp đồng, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng được xác lập trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm. Đểgiúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh, đặc biệt là các quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng, qua đó phòng tránh các rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn “Pháp luật vềhợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh”, cung cấp tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


14 views

Tổng số: 398 | Trang: 1 trên tổng số 40 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: