Công văn số 1156/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/12/2020 cảu Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 - 15:42
V/v lập danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


137 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: