Báo cáo số 305/BC-STP ngày 09/12/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020 - 16:15
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


110 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: